Wednesday, December 21, 2011

Ole K og far i 1985
"Nåe så stort og dyrt har du aldri hatt imilla bena før"

No comments:

Blog Archive