Friday, September 04, 2009
Ole Fjell sin Tempo har je itte sitt på 40 år.
Få`n på vegen at!

Blog Archive