Monday, September 27, 2010

Trysil 260910

Sunday, September 19, 2010

Kubekksetra 190910

Wednesday, September 15, 2010

DBS Winner 1973?

Saturday, September 11, 2010

"Try the new 4-into-1 generation". Det gjorde vi...

Tuesday, September 07, 2010


Vilnius Litauen Sept 2010. Hva er dette?

Vilnius, Litauen, Sept 2010. Alle er like, noen av oss var likere...

Friday, September 03, 2010


Vilnius Litauen 030910. Perle!

Blog Archive