Wednesday, June 28, 2017

Thursday, June 22, 2017

There`s a hole in the sky

Something evil`s passing by...
Men så var d`bare öss

Saturday, June 10, 2017

Tellsammen 100 år på Siljan


A`s 1100 Sport og O`s DR.
Begge er skikkelig tøffe sykler på hört sitt vis.

Blog Archive