Tuesday, December 30, 2014

Haynes

https://vintagemopeds.files.wordpress.com/2013/10/haynes-ciao-and-bravo-repair-manual.pdf
Prøver å sette meg inn i hassen italienera tenkte på 70-tallet. Rent trivelig, aksla dett på plass. Faktisk såpass at je lytte konsultere Haynes för å få tå bakjulet. Og alt finns på detta fantastiske internettet... deler!


Sunday, December 28, 2014

Juleservice 1

 Speedometerdrivning med smørenippel....
 .... og fiberpakning
 Nye bremsebelegg hakket for store. De gamle var heldigvis fortsatt bra.

Estland leverer?

Saturday, December 27, 2014

Blog Archive