Thursday, December 22, 2011

"De gjorde så godt de kunne. Deri ligger deres unnskyldning, men deri ligger også deres dom"
 CJ Hambro

No comments:

Blog Archive