Saturday, February 04, 2017

72` 380
Hallgrim på tur frå Rømoen. Nyrestaurert frå dårlig stand og utruste med pigg. Bessfar  hass sin gamle, med fortsatt løpende garanti frå Jordet Samvirkelag.

No comments:

Blog Archive