Saturday, September 24, 2016

I vind

Endeli`et bilde der en sykkel ruller. D`blir altför mange oppstillingsbilder. Her har'n Jørn fange Marianne og Øystein på førstnevntes hælvsiviliserte kriger.



No comments:

Blog Archive