Sunday, April 24, 2016

Stelvioriming
Kaldegrader ved Sälen Fjellkyrka. Men lytt'n så lytt*n.
Tempmåleren viser itte minusgrader - bare * når d`er kaldere enn +1 :)).

No comments:

Blog Archive