Friday, June 06, 2014

Britt's Amazon
64`. Skiver fram uta servo. Hardtrampe! Gått i bygda i alle år. Familieklenodie som vi fekk prøve en tur. Takk Britt!

No comments:

Blog Archive