Wednesday, May 16, 2012

Vild ungdom

Ronny i 1981 på en 60-talls Panter. Vi driv fortsatt med det samma...

No comments:

Blog Archive