Sunday, April 29, 2012

Out ridin`

Iver sporde: "Kan jeg få arve Guzzi`n og mopeden?" Man gjør seg sine tanker etter et slekk spørsmål...

No comments:

Blog Archive