Sunday, October 16, 2011


På Olav Ryes plass. 98 000 på telleren.

No comments:

Blog Archive