Friday, September 16, 2011
Villon skrev diktet ca 1460, står på tittelbladet til boka (1966).

No comments:

Blog Archive