Friday, August 19, 2011


Ola`s Trysilknut. Fabrikat Erling Nebys sykkelfabrikk Trysil. Årgang midt på 30-tallet.

No comments:

Blog Archive