Friday, July 08, 2011


Svogeren har endelig skjønt det og montert Guzzimotor i traktoren.

No comments:

Blog Archive